Am Y Prosiect

A Phrydain ac India yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India, archwiliwn hanesion y menywod sy’n creu rangoli a rhannwn ein canfyddiadau â phobl dros y byd. Down â blas o India i Gymru a rhannwn ddulliau a thechnegau animeiddio a diwylliant Cymru â phobl India.

Gan deithio i Delhi a Rajasthan, bydd ein tîm yn archwilio gwreiddiau rangoli a chwrdd â’r menywod sy’n creu’r gelfyddyd. Craffwn ar hanes rangoli gyda chymorth yr artist Rajni Kiran Jha a’n partneriaid yn y prosiect, Jawahar Kala Kendra, Jaipur a Chanolfan Gynefin India, Delhi.

Croesawn hefyd Shrimati (neu ‘Mrs’) Kiran Jha i Gymru. Arweinia weithdai rangoli wrth lansio’r prosiect yng Ngheredigion yn Theatr y Byd Bychan yn Awst 2017 i ddathlu pen-blwydd annibyniaeth India yn 70.

Rhwng Awst 2017 a Mawrth 2018, drwy gyfrwng gweithdai rhyngweithiol a sesiynau celf ymarferol, bydd merched a menywod Cymru yn archwilio’r gelfyddyd agos-atoch a hanesyddol hon. Yn Hydref 2017 bydd tîm y Neidr Nadreddog yn teithio i India gyda’n stiwdio animeiddio symudol i gynnal gweithdai gyda myfyrwyr yno gan ddysgu sgiliau ym maes animeiddio a’r cyfryngau digidol

Defnyddiwn y profiadau a gawsom ar ein taith i greu ffilmiau animeiddiedig byrion a ysbrydolir gan rangoli gyda thraciau sain o Gymru ac India.

Ymunwch â ni ar siwrnai drwy wlad ryfeddol India wrth inni blymio i fyd hynafol a difyr rangoli sy’n llawn lliw, diwylliant a chyfeillgarwch.

Art That Binds Supporters