rangoli-logo

Rangoli: Art That Binds Launch

We celebrated the launch of Rangoli: Art That Binds on the 15th of August at Small World Theatre, Aberteifi (Cardigan). Check out the photo gallery from the event.

What's Your Story?

If you would like to share a story about relationships you have developed through doing something creative, please get in touch - we would love to hear from you.

Newport Rangoli Workshop

We ran out first Newport based Rangoli workshop at Community House in Maindee.
Check out the photo gallery

Latest Stories

Our mission is to engage and collaborate with people who are socially marginalised and/or who have little or no access to the arts, their heritage.

View Story Archive

Mrs Mangalam Swaminathan

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Rangoli: celf sy’n clymu

A Phrydain ac India yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India, archwiliwn hanesion y menywod sy’n creu rangoli a rhannwn ein canfyddiadau â phobl dros y byd. Down â blas o India i Gymru a rhannwn ddulliau a thechnegau animeiddio a diwylliant Cymru â phobl India.

Gan deithio i Delhi a Rajasthan, bydd ein tîm yn archwilio gwreiddiau rangoli a chwrdd â’r menywod sy’n creu’r gelfyddyd. Craffwn ar hanes rangoli gyda chymorth yr artist Rajni Kiran Jha a’n partneriaid yn y prosiect, Jawahar Kala Kendra, Jaipur a Chanolfan Gynefin India, Delhi.

Darllenwch Mwy

Beth yw Rangoli?

Celfyddyd hen iawn o India yw rangoli a wneir yn draddodiadol gan fenywod ar draws yr holl wlad. Fel arfer creir patrymau ar y llawr gan ddefnyddio tywod, reis neu flodau lliwiedig. Credir i rangoli ddod â lwc dda.

Gwneir rangoli ar gyfer gwyliau Hindŵaidd a digwyddiadau arbennig eraill. Cynrychiola’r dyluniadau lliwgar fywyd, llên gwerin a diwylliant India.

Defnyddir gwahanol dechnegau a deunyddiau i greu rangoli ac maent yn benodol i wahanol ardaloedd yn India.

Trosglwyddir dyluniadau o genhedlaeth i genhedlaeth gan barhau â’r traddodiad ar hyd y canrifoedd. Mae menywod o bob oed, o bob crefydd ac o bob haenen o’r gymdeithas yn creu rangoli gan bontio rhaniadau cymdeithasol a diwylliannol.

We Are Winding Snake

We are a not-for-profit animation and media education organisation based in Cardiff.

Our mission is to engage and collaborate with people who are socially marginalised and/or who have little or no access to the arts, their heritage, animation and filmmaking, and to showcase talent within a supportive environment.

Visit www.windingsnake.com to find out more.

windingsnake-logo

Art That Binds Supporters