Story

Story: Amy Morris - Winding Snake

Author: Amy Morris

Cyfarfûm â’m partner, Glen, mewn digwyddiad arddangos talent gelfyddydol yng Nghasnewydd. Rheolwr llwyfan ar fy liwt fy hun oeddwn i ac roedd Glen yn gadeirydd y gymdeithas gelfyddydol a gynhaliai’r digwyddiad.

Ar y pryd canolbwynt fy mywyd oedd fy ngyrfa ond ar ôl cwrdd â Glen newidiodd fy nghylch cydnabod yn llwyr. Drwy’r holl bobl newydd hyn, deuthum i sylweddoli bod ffordd arall i fyw. Yno dysgais lawer gan artistiaid, cerddorion, awduron a pherfformwyr. Roeddynt bob un yn rhagweithiol eu creadigrwydd.

Chwaraeodd y bobl hyn, a aeth yn gyfeillion mawr, ran bwysig yn fy mywyd. Oherwydd y rhain, mi ydwyf y person yr ydwyf.

View Story Archive

Other stories:

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Marc Treanor Sand Circles

Marc Treanor Sand Circles

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Art That Binds Supporters