Story

Story: Dan Nichols – dysgu i gydweithio

Author: Dan Nichols

Dan Nichols – dysgu i gydweithio
Awdur: Dan Nichols

Ysgrifennodd fy mhartner cyfansoddi caneuon, Chris Walker, a fi ein rhannau ar ein pen ein hunain i’n bandiau, Railroad Bill a Punks Not Dad. Dibynnem ar ein bandiau i wireddu ein gweledigaeth. Wrth ffurfio ein band diweddaraf, the Naked Citizens, ein nod oedd inni gydweithio’n fwy ond tan inni roi cynnig ar weithio mewn ffyrdd newydd, nid oeddem yn gwybod yn iawn beth oedd cydweithio. Ein syniad oedd cael canwr gwahanol ar gyfer pob cân. Roeddem am gynnwys talentau pobl i wireddu ein gweledigaeth a gofynasom i Rob Smith, y cantorion, y cerddorion a’r cynhyrchydd, Charlie Francis, am fewnbwn.

Ond yr hyn a ddigwyddodd wrth gydweithio oedd dechrau rhoi ein talentau ynghyd i greu’r weledigaeth a’r gwaith. Mae cydberchen ar rywbeth yn creu synnwyr o waith tîm a’r gallu i gyrraedd uchelfannau na chyraeddasem fel arall a defnyddiasem y ffordd hon o weithio ym mhrosiect y Sioeau Cerdd 10 Munud a wnaethom gyda Jenny Allan yn lle Chris Walker. 

Mae cydgyfrifoldeb yn creu ysbryd o gydweithio sy’n esgor ar gyfeillgarwch sydd weithiau ar goll mewn prosiectau ‘dysgwch eich rhannau’. Yn yr hir dymor mae’n creu cysylltiadau cryfion.

View Story Archive

Other stories:

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Marc Treanor Sand Circles

Marc Treanor Sand Circles

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Sallie Maclennan - Barracwda

Sallie Maclennan - Barracwda

Art That Binds Supporters