Story

Story: Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Author: Jafar Iqbal

Fi yw’r enghraifft orau o rym trawsnewidiol y celfyddydau a’r brifysgol. Am ddwy flynedd o’m cwrs bûm yn Neuadd Bretton, campws seiliedig ar berfformiad yng nghefn gwlad Gorllewin Swydd Efrog.

Roeddwn yn fachgen swil a thawel o deulu clos, ac ychydig iawn o brofiad o’r byd mawr a oedd gennyf. Yn sydyn roeddwn yn byw, astudio a chwarae ochr yn ochr ag actorion, dawnswyr, cantorion, cerddorion ac artistiaid cyffrous ac angerddol. Roeddynt yn fodd imi ddatgloi fy nghreadigrwydd a’r hyder i archwilio fy nychymyg. Erbyn hyn rwy’n awdur a beirniad  theatr.

Roedd yn brofiad a newidiodd fy mywyd, un a’m trodd yn artist. Mae’r bobl o’r cyfnod hwnnw’n gyfeillion agos imi hyd heddiw.

 

View Story Archive

Other stories:

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Art That Binds Supporters