Story

Story: Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Author: Jafar Iqbal

Fi yw’r enghraifft orau o rym trawsnewidiol y celfyddydau a’r brifysgol. Am ddwy flynedd o’m cwrs bûm yn Neuadd Bretton, campws seiliedig ar berfformiad yng nghefn gwlad Gorllewin Swydd Efrog.

Roeddwn yn fachgen swil a thawel o deulu clos, ac ychydig iawn o brofiad o’r byd mawr a oedd gennyf. Yn sydyn roeddwn yn byw, astudio a chwarae ochr yn ochr ag actorion, dawnswyr, cantorion, cerddorion ac artistiaid cyffrous ac angerddol. Roeddynt yn fodd imi ddatgloi fy nghreadigrwydd a’r hyder i archwilio fy nychymyg. Erbyn hyn rwy’n awdur a beirniad  theatr.

Roedd yn brofiad a newidiodd fy mywyd, un a’m trodd yn artist. Mae’r bobl o’r cyfnod hwnnw’n gyfeillion agos imi hyd heddiw.

 

View Story Archive

Other stories:

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Art That Binds Supporters