Story

Story: Jenny Allan - Wonderbrass

Author: Jenny Allan

Ymunais â Wonderbrass bron i 10 mlynedd yn ôl. Roedd yn ffordd o ailafael yn fy ngherddoriaeth. Mae wedi trawsnewid fy mywyd. Magais gysylltiadau cryfion â phobl na ddelwn ar eu traws fel arall.

Mae’n wyrthiol sut y daw pobl o bob oed, hil, rhywedd a chefndir at ei gilydd oherwydd eu cariad at gerddoriaeth. Gellwch weld cymaint sydd gennych yn gyffredin â rhywun sydd, ar yr olwg gyntaf, mor wahanol ichi.

Teithiasom ledled Prydain ac Ewrop gan gynnal gyda’n gilydd lawer iawn o wahanol brosiectau cerddorol a chael cymaint o hwyl wrth ei wneud. Mae pob un yn y band yn teimlo ei fod yn rhan o’n cymuned.

 

View Story Archive

Other stories:

Sallie Maclennan - Barracwda

Sallie Maclennan - Barracwda

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Jafar Iqbal coming out of my shell

Jafar Iqbal coming out of my shell

Mrs Mangalam Swaminathan

Art That Binds Supporters