Story

Story: Jenny Allan - Wonderbrass

Author: Jenny Allan

Ymunais â Wonderbrass bron i 10 mlynedd yn ôl. Roedd yn ffordd o ailafael yn fy ngherddoriaeth. Mae wedi trawsnewid fy mywyd. Magais gysylltiadau cryfion â phobl na ddelwn ar eu traws fel arall.

Mae’n wyrthiol sut y daw pobl o bob oed, hil, rhywedd a chefndir at ei gilydd oherwydd eu cariad at gerddoriaeth. Gellwch weld cymaint sydd gennych yn gyffredin â rhywun sydd, ar yr olwg gyntaf, mor wahanol ichi.

Teithiasom ledled Prydain ac Ewrop gan gynnal gyda’n gilydd lawer iawn o wahanol brosiectau cerddorol a chael cymaint o hwyl wrth ei wneud. Mae pob un yn y band yn teimlo ei fod yn rhan o’n cymuned.

 

View Story Archive

Other stories:

Mrs Mangalam Swaminathan

Dan Nichols – dysgu i gydweithio

Dan Nichols – dysgu i gydweithio

Sallie Maclennan - Barracwda

Sallie Maclennan - Barracwda

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Art That Binds Supporters