Story

Story: Jenny Allan - Wonderbrass

Author: Jenny Allan

Ymunais â Wonderbrass bron i 10 mlynedd yn ôl. Roedd yn ffordd o ailafael yn fy ngherddoriaeth. Mae wedi trawsnewid fy mywyd. Magais gysylltiadau cryfion â phobl na ddelwn ar eu traws fel arall.

Mae’n wyrthiol sut y daw pobl o bob oed, hil, rhywedd a chefndir at ei gilydd oherwydd eu cariad at gerddoriaeth. Gellwch weld cymaint sydd gennych yn gyffredin â rhywun sydd, ar yr olwg gyntaf, mor wahanol ichi.

Teithiasom ledled Prydain ac Ewrop gan gynnal gyda’n gilydd lawer iawn o wahanol brosiectau cerddorol a chael cymaint o hwyl wrth ei wneud. Mae pob un yn y band yn teimlo ei fod yn rhan o’n cymuned.

 

View Story Archive

Other stories:

Amy Morris - Winding Snake

Amy Morris - Winding Snake

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Art That Binds Supporters