Story

Story: Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Author: Lauren Orme

Animeiddiwr ydwyf a dechreuais y Nosweithiau yn 2014. Am amser hir y bûm yn rhedeg y digwyddiad ar fy mhen fy hun tan imi gwrdd ag animeiddiwr arall, Chris Wright. Un noson daeth i’r digwyddiad a chynigiodd roi help llaw imi pan fo ei eisiau.

 

Erbyn hyn mae chwech ohonom yn y tîm. Mae cysylltiadau cryfion rhyngom, cryfach nac sy’n bodoli rhwng cyfeillion arferol. Mae’r trefnu ei hun yn waith caled ac mae’r tîm wedi profi amseroedd da a drwg gyda’n gilydd. O ganlyniad daethom yn agosach at ein gilydd.

Erbyn hyn cynhelir y Nosweithiau yn Kongs, Caerdydd ac maent yn boblogaidd iawn. Cawn o leiaf 100 o bobl yno. Mae cynnal y digwyddiad wrth fodd fy nghalon.

 

View Story Archive

Other stories:

Mrs Mangalam Swaminathan

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Dan Nichols Learning to collaborate

Dan Nichols Learning to collaborate

Art That Binds Supporters