Story

Story: Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Author: Lauren Orme

Animeiddiwr ydwyf a dechreuais y Nosweithiau yn 2014. Am amser hir y bûm yn rhedeg y digwyddiad ar fy mhen fy hun tan imi gwrdd ag animeiddiwr arall, Chris Wright. Un noson daeth i’r digwyddiad a chynigiodd roi help llaw imi pan fo ei eisiau.

 

Erbyn hyn mae chwech ohonom yn y tîm. Mae cysylltiadau cryfion rhyngom, cryfach nac sy’n bodoli rhwng cyfeillion arferol. Mae’r trefnu ei hun yn waith caled ac mae’r tîm wedi profi amseroedd da a drwg gyda’n gilydd. O ganlyniad daethom yn agosach at ein gilydd.

Erbyn hyn cynhelir y Nosweithiau yn Kongs, Caerdydd ac maent yn boblogaidd iawn. Cawn o leiaf 100 o bobl yno. Mae cynnal y digwyddiad wrth fodd fy nghalon.

 

View Story Archive

Other stories:

Dan Nichols – dysgu i gydweithio

Dan Nichols – dysgu i gydweithio

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Art That Binds Supporters