Story

Story: Marc Treanor - Sand Circles

Author: Mark Treanor

Ysbrydolir y patrymau a greaf ar y traeth gan geometreg sanctaidd. Y rheswm am eu  sancteiddrwydd yw’r ffaith bod y patrymau hyn yn ymddangos ymhob man, yn fach ac yn fawr, yn y gofod ac yn y bydysawd.

Cyfeiria’r cylchoedd neu’r mandelâu hyn at wirionedd tragwyddol sef y Cyfnewidiol. Mae enghreifftiau ar fy ngwefan, Sand Circles. Creaf y gelfyddyd hon er mwyn fy hun ac yn anrhegion i eraill. Cynhaliaf weithdai i ysgolion a grwpiau. Hanfod y gweithdai yw galluogi unigolion i gydweithio ar raddfa fach i greu rhywbeth anhygoel ar raddfa fawr. Digwydd y wyrth ar y diwedd pan ddaw’r holl rannau bychain at ei gilydd a phan edrych y plant yn llawn syndod ar y cydweithiad a dweud, ‘ai cynnyrch fy nwylo yw hyn?’

Mae creu felly’n gwaredu hunanoldeb a hunanbwysigrwydd. Ni ofyn neb, ‘pa ddarn wnes i?’ Yn hytrach, ‘ein gwaith ni yw’r cyfan’ piau hi. Imi dyna bwrpas celfyddyd, dod at ein gilydd i greu prydferthwch.

 

Dawnsiwr yw Rachel, fy mhartner. Rydym ar ein gorau gyda’n gilydd wrth gyd-greu. Creaf fandela ar y traeth, dawnsia Rachel ynddo a ffilmiwn y greadigaeth.

View Story Archive

Other stories:

Marc Treanor - Sand Circles

Marc Treanor - Sand Circles

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Sallie Maclennan - Barracwda

Sallie Maclennan - Barracwda

Art That Binds Supporters