Story

Story: Marc Treanor - Sand Circles

Author: Mark Treanor

Ysbrydolir y patrymau a greaf ar y traeth gan geometreg sanctaidd. Y rheswm am eu  sancteiddrwydd yw’r ffaith bod y patrymau hyn yn ymddangos ymhob man, yn fach ac yn fawr, yn y gofod ac yn y bydysawd.

Cyfeiria’r cylchoedd neu’r mandelâu hyn at wirionedd tragwyddol sef y Cyfnewidiol. Mae enghreifftiau ar fy ngwefan, Sand Circles. Creaf y gelfyddyd hon er mwyn fy hun ac yn anrhegion i eraill. Cynhaliaf weithdai i ysgolion a grwpiau. Hanfod y gweithdai yw galluogi unigolion i gydweithio ar raddfa fach i greu rhywbeth anhygoel ar raddfa fawr. Digwydd y wyrth ar y diwedd pan ddaw’r holl rannau bychain at ei gilydd a phan edrych y plant yn llawn syndod ar y cydweithiad a dweud, ‘ai cynnyrch fy nwylo yw hyn?’

Mae creu felly’n gwaredu hunanoldeb a hunanbwysigrwydd. Ni ofyn neb, ‘pa ddarn wnes i?’ Yn hytrach, ‘ein gwaith ni yw’r cyfan’ piau hi. Imi dyna bwrpas celfyddyd, dod at ein gilydd i greu prydferthwch.

 

Dawnsiwr yw Rachel, fy mhartner. Rydym ar ein gorau gyda’n gilydd wrth gyd-greu. Creaf fandela ar y traeth, dawnsia Rachel ynddo a ffilmiwn y greadigaeth.

View Story Archive

Other stories:

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Jafar Iqbal – yn mynd yn fwy allblyg

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Art That Binds Supporters