Story

Story: Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Author: Melin Edomwonyi

 

Dylunydd graffig ar fy liwt fy hun ydwyf felly rwyf wrth fy modd yn creu pethau prydferth a gwerthfawrogi pethau cywrain pobl eraill. Dyma’r rheswm y dechreuais ymhel â CreativeMornings yng Nghaerdydd. Yma mae sawl math ar greadigrwydd a chynifer o bobl greadigol - awduron, arlunwyr, dylunwyr, actorion, cerddorion - pob math yn y byd!

 

Yma y gall pobl ddod ynghyd a chwrdd â phobl greadigol eraill. Mae’n wych bod pobl dra gwahanol yn dod yn gyfeillion mynwesol dros baned a chacen.

Credaf mai cydweithio yw’r unig ffordd o symud pethau yn eu blaen yn y diwydiant creadigol a chreu pethau newydd. Mae’r hyn sydd ym mhen pob copa gwalltog ohonom yn llwyr wahanol ac yn llawn posibiliadau. Pan ddaw’r pennau hyn ynghyd a rhannu eu syniadau, pwy a ŵyr beth fydd yn bosibl?!

View Story Archive

Other stories:

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Jafar Iqbal coming out of my shell

Jafar Iqbal coming out of my shell

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Art That Binds Supporters