Story

Story: Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Author: Melin Edomwonyi

 

Dylunydd graffig ar fy liwt fy hun ydwyf felly rwyf wrth fy modd yn creu pethau prydferth a gwerthfawrogi pethau cywrain pobl eraill. Dyma’r rheswm y dechreuais ymhel â CreativeMornings yng Nghaerdydd. Yma mae sawl math ar greadigrwydd a chynifer o bobl greadigol - awduron, arlunwyr, dylunwyr, actorion, cerddorion - pob math yn y byd!

 

Yma y gall pobl ddod ynghyd a chwrdd â phobl greadigol eraill. Mae’n wych bod pobl dra gwahanol yn dod yn gyfeillion mynwesol dros baned a chacen.

Credaf mai cydweithio yw’r unig ffordd o symud pethau yn eu blaen yn y diwydiant creadigol a chreu pethau newydd. Mae’r hyn sydd ym mhen pob copa gwalltog ohonom yn llwyr wahanol ac yn llawn posibiliadau. Pan ddaw’r pennau hyn ynghyd a rhannu eu syniadau, pwy a ŵyr beth fydd yn bosibl?!

View Story Archive

Other stories:

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Marc Treanor Sand Circles

Marc Treanor Sand Circles

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Art That Binds Supporters