Story

Story: Mrs Mangalam Swaminathan

Author: Mrs Mangalam

Pan oeddwn yn tyfu, byddai’r menywod yn mynd i’r afon i ymofyn dŵr am y diwrnod. Dyma’r lle yr aem i drafod ein cymuned a’n bywyd beunyddiol. Ar ôl cyrraedd gartref, cynorthwywn fy mam i greu rangoli ac ymweld â chyfeillion i’w helpu i addurno eu tai hwy hefyd.

 

Erbyn hyn nid oes raid mynd i’r afon, felly creu rangoli yw’r unig adeg o’r dydd i gymdeithasu â menywod eraill a thrafod pethau.

Ond mae rangoli’n diflannu. Nid oes gan bobl yr amser erbyn hyn. Yn y dinasoedd defnyddia llawer o fenywod sticeri rangoli yn lle creu rhai. Ledled India mae’r synnwyr o gymuned yn lleihau. Imi mae creu rangoli’n meddu ar bwysigrwydd hanfodol i gynnal cyfeillgarwch rhwng menywod.

View Story Archive

Other stories:

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Amy Morris - Winding Snake

Amy Morris - Winding Snake

Marc Treanor - Sand Circles

Marc Treanor - Sand Circles

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Art That Binds Supporters