Story

Story: Mrs Mangalam Swaminathan

Author: Mrs Mangalam

Pan oeddwn yn tyfu, byddai’r menywod yn mynd i’r afon i ymofyn dŵr am y diwrnod. Dyma’r lle yr aem i drafod ein cymuned a’n bywyd beunyddiol. Ar ôl cyrraedd gartref, cynorthwywn fy mam i greu rangoli ac ymweld â chyfeillion i’w helpu i addurno eu tai hwy hefyd.

 

Erbyn hyn nid oes raid mynd i’r afon, felly creu rangoli yw’r unig adeg o’r dydd i gymdeithasu â menywod eraill a thrafod pethau.

Ond mae rangoli’n diflannu. Nid oes gan bobl yr amser erbyn hyn. Yn y dinasoedd defnyddia llawer o fenywod sticeri rangoli yn lle creu rhai. Ledled India mae’r synnwyr o gymuned yn lleihau. Imi mae creu rangoli’n meddu ar bwysigrwydd hanfodol i gynnal cyfeillgarwch rhwng menywod.

View Story Archive

Other stories:

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Marc Treanor Sand Circles

Marc Treanor Sand Circles

Art That Binds Supporters