Story

Story: Sallie Maclennan - Barracwda

Author: Sallie Maclennan

 

Rwyf yn ymwneud â grwpiau celfyddydol cymunedol ers cyhyd, mae’n anodd dychmygu fy mywyd hebddynt. Cerddoriaeth a dawns yw fy mhrif feysydd o ddiddordeb. Cyfranogaf o grwpiau a’u harwain at nod cyffredin – creu a mynegi.

Daw pob perthynas a chyfeillgarwch sydd gennyf o’r grwpiau hyn. Esblygodd fy mywyd, fel petai, o gwmpas y rhain a seiliwyd fy hunaniaeth ar y bobl y cyfarfûm â hwy drwy greu dawns a cherddoriaeth. Ar hyn o bryd fy niléit yw Barracwda, band samba cymunedol. Gall rhywun ddod atom hyd yn oed os na chanodd offeryn erioed. Ar y cychwyn gall y rheswm dros ymuno â ni fod yn ysfa i berthyn neu’n awydd i gael cysylltiad â phobl, yn hytrach na’r gerddoriaeth ei hun.

Drwy ‘esgus’ yr ymarferion drymio, gwneir cyfeillion a ffurfir perthnasau. Mae yno deulu newydd parod ar eich cyfer a ffurfiwyd drwy gerddoriaeth a llawenydd yn ogystal â mil o bethau bychain eraill sy’n anodd eu disgrifio. Dyma’r hyn sy’n ein clymu at ein gilydd ar ddiwedd y dydd.

View Story Archive

Other stories:

Mrs Mangalam Swaminathan

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Dan Nichols Learning to collaborate

Dan Nichols Learning to collaborate

Art That Binds Supporters