Story

Story: Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Author: Sonia Vyas

 

Arferwn wneud rangoli gartref gyda’m mam pan oeddwn blentyn. Dysgais ganddi sut i wneud y siapiau a’r patrymau. Y dyddiau hyn mae’n tueddu prynu’r lliwiau rangoli unwaith y flwyddyn i ddathlu Diwali.

Hoffwn fynd adref i wneud rangoli gyda hi ar gyfer Diwali. Mae’n draddodiad.

Mae’n drist bod pobl yn gwneud rangoli lai a llai. Mae’n beth mor greadigol a daw â phobl at ei gilydd. Daw â theuluoedd at ei gilydd. Heddiw mae pawb mor ffôl o brysur, mae’n anodd gwneud yr amser i’w wneud, ond fe ddylem ei wneud.

Dyna’r pleser o gydweithio â thîm y Neidr Nadreddog yn Jawahar Kala Kendra. Felly  gallwn i a phobl eraill yno ganolbwyntio eto ar rangoli. Cefais fy ysbrydoli i fynd adref a threulio amser gyda Mam gan greu pethau prydferth fel yr arferem ei wneud.

 

View Story Archive

Other stories:

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - Rangoli and working at Jawahar Kala Kendra

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Melin Edomwoni's CreativeMornings

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Art That Binds Supporters