Story

Story: Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Author: Sonia Vyas

 

Arferwn wneud rangoli gartref gyda’m mam pan oeddwn blentyn. Dysgais ganddi sut i wneud y siapiau a’r patrymau. Y dyddiau hyn mae’n tueddu prynu’r lliwiau rangoli unwaith y flwyddyn i ddathlu Diwali.

Hoffwn fynd adref i wneud rangoli gyda hi ar gyfer Diwali. Mae’n draddodiad.

Mae’n drist bod pobl yn gwneud rangoli lai a llai. Mae’n beth mor greadigol a daw â phobl at ei gilydd. Daw â theuluoedd at ei gilydd. Heddiw mae pawb mor ffôl o brysur, mae’n anodd gwneud yr amser i’w wneud, ond fe ddylem ei wneud.

Dyna’r pleser o gydweithio â thîm y Neidr Nadreddog yn Jawahar Kala Kendra. Felly  gallwn i a phobl eraill yno ganolbwyntio eto ar rangoli. Cefais fy ysbrydoli i fynd adref a threulio amser gyda Mam gan greu pethau prydferth fel yr arferem ei wneud.

 

View Story Archive

Other stories:

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Dr Rob Smith, musician, composer, collaborator

Jafar Iqbal coming out of my shell

Jafar Iqbal coming out of my shell

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Art That Binds Supporters