Story

Story: Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Author: Y Tad Jarish

Ymadawais â Kerala pan oeddwn yn 15 oed i fynd yn offeiriad Catholig. Ond roeddwn o hyd am droi aberth y bywyd hwnnw’n rhywbeth cadarnhaol. Dysgais Saesneg a Hindi, ar ben fy iaith gyntaf, Malayalam. Astudiais radd mewn athroniaeth ac wedyn diwinyddiaeth ac mae gennyf MA mewn Saesneg a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn rwy’n offeiriad ers 10 mlynedd. Rwy’n benderfynol o helpu eraill i ddysgu’r sgiliau i fyw bywyd boddhaol.

 

Fi yw cyfarwyddwr Disha, elusen sy’n helpu pawb ac nid Cristnogion yn unig. Mae gennym 8 prosiect ar waith i helpu pobl fregus yn enwedig menywod a phlant yn ein cymuned. Rydym am addysgu pobl. Rydym am roi cyfle i bobl gael bywyd gwell drwy ddysgu sgiliau ymarferol. Awn i’r afael ag anllythrennedd mewn cymunedau drwy anfon gwirfoddolwyr i gydweithio â phlant na chaent fel arall y cyfle i ddysgu.

 

 

 

Daw gwirfoddolwyr o bedwar ban byd i gydweithio â ni. Mae eu gwaith yn amhrisiadwy. Edrychwch ar ein gwefan i gael gwybod rhagor am ein gwaith yn y gymuned ac am sut i fod yn rhan o’r gwaith hwnnw.

 

View Story Archive

Other stories:

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Melin Edomwonyi - CreativeMornings

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Lauren Orme - Cardiff Animation Nights

Jafar Iqbal coming out of my shell

Jafar Iqbal coming out of my shell

Father Jerish Disha project, Ajmer

Father Jerish Disha project, Ajmer

Art That Binds Supporters