Story

Story: Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Author: Y Tad Jarish

Ymadawais â Kerala pan oeddwn yn 15 oed i fynd yn offeiriad Catholig. Ond roeddwn o hyd am droi aberth y bywyd hwnnw’n rhywbeth cadarnhaol. Dysgais Saesneg a Hindi, ar ben fy iaith gyntaf, Malayalam. Astudiais radd mewn athroniaeth ac wedyn diwinyddiaeth ac mae gennyf MA mewn Saesneg a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn rwy’n offeiriad ers 10 mlynedd. Rwy’n benderfynol o helpu eraill i ddysgu’r sgiliau i fyw bywyd boddhaol.

 

Fi yw cyfarwyddwr Disha, elusen sy’n helpu pawb ac nid Cristnogion yn unig. Mae gennym 8 prosiect ar waith i helpu pobl fregus yn enwedig menywod a phlant yn ein cymuned. Rydym am addysgu pobl. Rydym am roi cyfle i bobl gael bywyd gwell drwy ddysgu sgiliau ymarferol. Awn i’r afael ag anllythrennedd mewn cymunedau drwy anfon gwirfoddolwyr i gydweithio â phlant na chaent fel arall y cyfle i ddysgu.

 

 

 

Daw gwirfoddolwyr o bedwar ban byd i gydweithio â ni. Mae eu gwaith yn amhrisiadwy. Edrychwch ar ein gwefan i gael gwybod rhagor am ein gwaith yn y gymuned ac am sut i fod yn rhan o’r gwaith hwnnw.

 

View Story Archive

Other stories:

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Sonia Vyas - rangoli a gweithio yn Jawahar Kala Kendra

Amy Morris - Winding Snake

Amy Morris - Winding Snake

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Y Tad Jerish – prosiect Disha, Ajmer

Marc Treanor Sand Circles

Marc Treanor Sand Circles

Art That Binds Supporters